# Vem är du? # Ett program som får in information, bearbetar den och ger ut resultatet. # 1.0 # Får information var namn = in("Skriv ditt namn: ") var ålder = in("Hur gammal är du? ") var färg = in("Vad är din favoritfärg: ") # Bearbetar information # Får längd på namn var namn_längd = längd($namn) # Får ålder om ett år var ålder_om_ett_år = matte ($ålder+1) # Förbereder utput var namn_titel = "Ditt namn är: "+$namn var namn_längd_titel = "Det är "+$namn_längd var namn_längd_titel = $namn_längd_titel+" tecken långt" var ålder_titel = "Du är "+$ålder var ålder_titel = $ålder_titel+" år gammal" var ålder_om_ett_år_titel = "Och om ett år är du: "+$ålder_om_ett_år var färg_titel = "Din favoritfärg är "+$färg # Skriver information skriv ($namn_titel) skriv ($namn_längd_titel) skriv ($ålder_titel) skriv ($ålder_om_ett_år_titel) skriv ($färg_titel)