# Kalkylator # En simpel kalkylator som kan räkna addition, subtraktion, division, multiplikation och moduloräkning. # 1.0 # Ber användaren om två nummer. var num1 = in("Skriv ett nummer: ") var num2 = in("Skriv ett nummer till: ") # Ber användaren att välja räknesätt. var räknesätt = in("Välj räknesätt +, -, *, /, %: ") # Kollar vilket räknesätt användare valde. om ($räknesätt = "+") { # användaren valde addition. var resultat = matte($num1+$num2) } om ($räknesätt = "-") { # användaren valde subtraktion. var resultat = matte($num1-$num2) } om ($räknesätt = "*") { # användaren valde multiplikation. var resultat = matte($num1*$num2) } om ($räknesätt = "/") { # användaren valde division. var resultat = matte($num1/$num2) } om ($räknesätt = "%") { # användaren valde modulo. var resultat = matte($num1%$num2) } # Skriver ut svaret. var resultat = "Svar: "+$resultat skriv ($resultat)