# Frågesport # En frågesport med 3 frågor och ett poängsystem. # 1.0 # Skriver titel och sätter poängen till 0 töm var poäng = 0 skriv ("Välkommen till frågesport!") skriv ("Svara rätt på frågorna för att få poäng") skriv ("Svarar du fel mister du poäng...") # Fråga 1 skriv ("Fråga 1:") skriv ("Vad är den högsta siffran i sudoku?") skriv ("a: 6") skriv ("b: 9") skriv ("c: 8") var svar = in("Svar a/b/c: ") # Kollar om användaren svarade rätt. om ($svar = "b") { skriv ("Rätt svar!") var poäng = matte($poäng+1) } annars { skriv ("Fel svar!") var poäng = matte($poäng-1) } # Temporär input (användaren ska trycka på enter för att fortsätta) var tmp = in() # Fråga 2 töm skriv ("Fråga 2:") skriv ("Vad är 54 i romerska siffror?") skriv ("a: LIV") skriv ("b: CV") skriv ("c: IVX") var svar = in("Svar a/b/c: ") # Kollar om användaren svarade rätt. om ($svar = "a") { skriv ("Rätt svar!") var poäng = matte($poäng+1) } annars { skriv ("Fel svar!") var poäng = matte($poäng-1) } # Temporär input (användaren ska trycka på enter för att fortsätta) var tmp = in() # Fråga 3 töm skriv ("Fråga 3:") skriv ("Vad är haiku versmåttet") skriv ("a: 4+5+4") skriv ("b: 7+5+7") skriv ("c: 5+7+5") var svar = in("Svar a/b/c: ") # Kollar om användaren svarade rätt. om ($svar = "c") { skriv ("Rätt svar!") var poäng = matte($poäng+1) } annars { skriv ("Fel svar!") var poäng = matte($poäng-1) } # Temporär input (användaren ska trycka på enter för att fortsätta) var tmp = in() # Slut töm skriv ("Spelet är slut!") # Visar poängen var poäng = $poäng+" Poäng!" skriv ($poäng)