# FizzBuzz # Räknar upp siffrorna 1-15. # Om ett tal är dividerbart med 3 skriver programmet "Fizz" och om talet är dividerbart med 5 skriver programmer "buzz" # 1.0 # Varje sektion av programmet gör följande: # - Sätter num1 variabeln till siffran ovanför den förra. # - Skriver siffran # - Kollar om siffran är dividerbar med 3 (moduloräkning %) # - Kollar om siffran är dividerbar med 5 (moduloräkning %) # - Om siffran går att dividera med 3 skriver programmet "Fizz" # - Om siffran går att dividera med 5 skriver programmet "Buzz" # - Vidare till nästa siffra -> var num1 = 1 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 2 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 3 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 4 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 5 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 6 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 7 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 8 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 9 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 10 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 11 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 12 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 13 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 14 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") } var num1 = 15 skriv ($num1) var fizz = matte($num1%3) om ($fizz = 0) { skriv ("Fizz"") } var buzz = matte($num1%5) om ($buzz = 0) { skriv ("Buzz") }